חיפוש: נקר מאיר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513258459אבן בוחן מסים וחשבונאות בע"מחברה פרטיתפעילה
511791055אברהם שגיב בע"מחברה פרטיתפעילה
510623978אגרא מחסני ערובה כלליים בע"מחברה פרטיתפעילה
510912140אודוין הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
513585349אר.גי.אס.פי. בע"מR.G.S.P. LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513957241במחשבה תחילה בע"מחברה פרטיתפעילה
513049437טופ ע.ב. אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512483348טיפ טופ אחזקות והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511688137נורית - נטע - חשבונאות מינהלית בע"מחברה פרטיתפעילה
512254673קותי לוריא בע"מחברה פרטיתפעילה
 1