חיפוש: נויפלד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514141290אניגמה המרכז לחקר חידת החיים בע"מחברה פרטיתפעילה
511475998ג.מ.ג. חברה למסחר ושרותים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512610502הוק - אחזקות וניהול בע"מHOK - HOLDINGS AND MANAGEMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
512313602היפר מהדרין (1996) בע"מHYPER MEHADRIN (1996) LTDחברה פרטיתפעילה
513004044היפר מהדרין (נכסים) בע"מHIPER MEHADRIN (HOLDINGS) LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512877002י.א. נוי חברה קבלנית לבניה והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511372468מכון ליופי אפרת בע"מחברה פרטיתמחוקה
514313105עדירון שלטים בע"מחברה פרטיתפעילה
515177020צ'ירינה צח סרוסי בע"מחברה פרטיתפעילה
511779316שדות ק.מ. בע"מSADOT C.M. LTDחברה פרטיתפעילה
 1