חיפוש: משק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512364464ח.מ.א. פרי יבוא ושיווק בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512855289ח.מ.אב. למסחר , יבוא ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
 1