חיפוש: משק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514078542"א.ס." ניהול ויסוד תשתיות אגרואקולוגיות בע"מA.S. AGRO ECOLOGICAL INFRASTRUCTURES MANAGEMENT FOUNDATION LTDחברה פרטיתפעילה
 1