חיפוש: משעול נחל בצת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513966549ירוק למהדרין בע"מYAROK LEMEHADRIN LTDחברה פרטיתפעילה
515166759משק ימיני בע"מחברה פרטיתפעילה
 1