חיפוש: מצפה אבירים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513280552אופק ע.ד. הצפון לבנייה בע"מOFEK A.D. HATSAFON LEBNEIA LTDחברה פרטיתפעילה
 1