חיפוש: מושב שדה יצחק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512081670א.ג.ט.א הפקות בע"מחברה פרטיתפעילה
512635863הרבסט חקלאות בע"מHARVEST AGRICULTURE LTD.חברה פרטיתפעילה
512051897י.פ.נ.ס. יוזמה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512144536יוני בטחון בע"מחברה פרטיתפעילה
540227105פרחי אורית ועופרשותפות כלליתמחוקה
540227113פרחי מירית ויוסףשותפות כלליתמחוקה
540227121פרחי רחל ואברהםשותפות כלליתמחוקה
 1