חיפוש: מושב עין עירון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512381526א.ש.ד.ע. בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511433484אפשטיין ייעוץ קידום וניהול (ל.ד. אוטומציה) בע"מחברה פרטיתפעילה
512722083משתלת צבעים בגן בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1