חיפוש: מושב משואות יצחק

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550014013א.ג'י אם ציוד חקלאי - ישראלשותפות מוגבלתמחוקה
550015218א.מ.י. אפרוחי משואות יצחקשותפות מוגבלתפעילה
512204504שפע-יצחק יוזמות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1