חיפוש: מושב מסילת ציון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550015275גלפיני ישראל שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
550015101לוקוספרמום ישראל שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
512101890מעין המור חברה לבנין ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
 1