חיפוש: מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511729246אוריוס - יעוץ וסחר בע"מORIUS - CONSULTING & TRDE LTDחברה פרטיתמחוקה
540191269אחים טננבאוםשותפות כלליתפעילה
512092032תעשיות הצפון פרויקטים 1995 בע"מחברה פרטיתפעילה
 1