חיפוש: מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512418120ג.א.א. שרותי מזון ונופש בע"מחברה פרטיתפעילה
511304594חניון בני אבובים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512142704יונישר בע"מUNISHAR LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1