חיפוש: מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512120817אדום - צופר (1995) בע"מEDOM - ZOFAR (1995) LTD.חברה פרטיתפעילה
511628489בן הדר - שרותים חקלאיים בע"מBEN HADAR - AGRICULTURAL SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
513005264וורלד קומרס אונליין, ישראל בע"מWORLD COMMERCE ONLINE, ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
540214400כפר רוכבים בצופרשותפות כלליתפעילה
 1