חיפוש: מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510365729א.א. חב לתכניות תעשיתיות בעמחברה פרטיתמחוקה
511393126אבזר 1 בע"מAVZAR 1 LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512717216באטן יבואנים בע"מBATEN IMPORTERS LTD.חברה פרטיתפעילה
512771064חוות רותם בע"מROTEM RANCH LTD.חברה פרטיתפעילה
512453267נטע פלוריקלטשר בע"מNETA FLORICULTURE LTDחברה פרטיתפעילה
512737651שיש פ.י. השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1