חיפוש: מושב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511500431"אור חן" הוצאה לאור של ספרי למוד בע"מחברה פרטיתמחוקה
550009286107 שותפות ב.ב. עגליםשותפות מוגבלתמחוקה
511616617אבנר שדה בע"מחברה פרטיתפעילה
511654279אורבתפלסט בע"מחברה פרטיתפעילה
514006444איסטרן לאבס אנד טק (אל אנד טי) בע"מEASTERN LABS & TECH (EL&T) LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
511248809ב-1134 (1987) בע"מחברה פרטיתמחוקה
540201241בן - ברק 101שותפות כלליתפעילה
512696808דגי נהלל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512402454דלית שירותים ב.ת. בע"מחברה פרטיתפעילה
512378514ירדן אחזקות ו.י. (96) בע"מחברה פרטיתפעילה
540179827נ.ש.צ. דגן גידולים ועיבודים חקלאייםשותפות כלליתמחוקה
513131037נהלול בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
540192093נותקין - בן נתןשותפות כלליתמחוקה
513221051נעים בעמק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514259118ס.ש. שירותי אבטחה שמירה וניקיון בע"מS.SH SECURITY SAVING AND CLEANING SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
511319659סולדסיל בע"מSOLDSEAL LIMITEDחברה פרטיתפעילה
513129841עמיד אבטחה בע"מAMID PROTECTION LTDחברה פרטיתפעילה
511559643פארק יזמות טכנולוגית בע"מPARK TECHNOLOGY INITIATIVE LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
512589540קרטון פאק א.א.א. בע"מCARTON PACK A.A.A. LTDחברה פרטיתפעילה
550009724שותפות מור אשכול 114שותפות מוגבלתמחוקה
 1