חיפוש: לסקוב חיים 18

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515122174או טו קפיטל אדוויזורס א.ג בע"מO2 CAPITAL ADVISORS O.G LTDחברה פרטיתפעילה
513918615גי.גי.אל.אס.אי. בע"מG.G.L.S.I. LTDחברה פרטיתפעילה
515068138ירוגו בע"מYERUGO LTDחברה פרטיתפעילה
513871707סאן לייט תשע אחד אחד בע"מSUN LIGHT NINE ONE ONE LTDחברה פרטיתפעילה
 1