חיפוש: לישנסקי 27

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513883207תאטרו בר בע"מTHEATRO BAR LTDחברה פרטיתפעילה