חיפוש: לוינסקי 85 תל אבי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510651631חברת חלקה 59/60 בגוש 7123 בעמחברה פרטיתמחוקה
 1