חיפוש: כצנלסון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513120519אופיר קדימה (2001) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512572546אופיר קדימה יזמות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514661305האחים גלאם שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511091761טיולי דעבול הרצל בע"מחברה פרטיתפעילה
512997958מטיילי דעבול הרצל (ה.ל.ד.) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1