חיפוש: כפר טובא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511890998ב.א.א.א.מ. בנין תשתית ופיתוח בע"מחברה פרטיתמחוקה
513148551ח.ש מסגרות לחקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1