חיפוש: ככר מלכי ישראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511216202א. פרסונל רונן בע"מחברה פרטיתמחוקה
511476566א.א. אטלנטיק בע"מחברה פרטיתמחוקה
511205361אמ-שר חישובים בע"מחברה פרטיתמחוקה
511776882אפגן השקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511333031אריק אייזיקס יהלומים בע"מERIC ISAACS DIAMONDS LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
512558313גראס נכסי דפנה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510231947דירה 18 421 - 222 בגוש 6217 תא בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511500282הסמן אסטרטגיה שיווקית בע"מHASSMAN MARKETING STRATEGY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511470569וייל (חפצי אומנות) בע"מWEIL (ART OBJECTS) LTDחברה פרטיתמחוקה
511301699ח. ד. ש. קשר בינלאומי לעבודה בע"מH.D.S. INTERNATIONAL CONTACT FOR JOB LTDחברה פרטיתמחוקה
510268543חברת גוש 6759 חלקה 176 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510207319חלקה 62 בגוש 7173 בע'מחברה פרטיתמחוקה
511405698חסין מטלורגיה בע"מKHASIN METALLURGY LTD.חברה פרטיתמחוקה
510245996טירת יצחק בע'מחברה פרטיתפעילה
511384141ידע אופנועים בע"מMOTORCYCLE KNOWLEDGE LTDחברה פרטיתמחוקה
511720534כ.מ.ע.א. ייזום יעוץ ושיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511406274מ.א.ל. עזרה הדדית והשקעות בע"מM.A.L. MUTUAL AID AND INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתמחוקה
511468720מנואל ברנרדס קורפוריישן ישראל בע"מMANOEL BERNARDES CORPORATION ISRAEL LTD.חברה פרטיתמחוקה
510143001נכס 3 חדרים שדרות חן 65 בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510904394סדן מחשבים בע"מחברה פרטיתמחוקה