חיפוש: ככר העצמאות 4

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513314682א. אריאלי השקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514161553אינספיריישן - מד בע"מINSPIRATION - MD LTDחברה פרטיתפעילה
511634420מ.א. ארועים נתניה בע"מחברה פרטיתפעילה
513446831ק.ל.ק. אחזקות בע"מK.L.K. MAINTENANCE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512461443קאופמן את קאופמן שרותי ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
 1