חיפוש: כביש קרית אתא חיפ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510490626ברזל לבנין חברה לעבוד ושווק בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
 1