חיפוש: ישוב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511302101ח.ס. מלחם בע"מחברה פרטיתמחוקה
511583809י.ע.נ. מתכות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512264300מאי חאסוב בע"מחברה פרטיתפעילה
513177311ס.ע מכונאות רכב בע"מחברה פרטיתפעילה
 1