חיפוש: ישוב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512954298א נ.ה. חן שווק ופתוח נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
512680588מוקד יעש אבטחה ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1