חיפוש: יריעות שלמה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513074229אלמוג הנהלת חשבונות בע"מחברה פרטיתפעילה
514061498ישראל וסיגלית עטון - מינימרקט מצפה אפק בע"מחברה פרטיתפעילה
514149798סופר יד אפק בע"מSUPER YAD AFEK LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513190009שיג-טון שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
 1