חיפוש: יהודה הלוי 85

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513407932א. סיון עורכי דיןחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514569037אי.בי.די טלקום בע"מIBD TELECOM LTDחברה פרטיתפעילה
514275692אי.פי. המרכז לזכויות יוצרים בע"מI.P. COPYRIGHT CENTER LTDחברה פרטיתפעילה
514136662אינדיקר בע"מINDICARE LTDחברה פרטיתפעילה
513710012אינטגרליס בע"מINTEGRALIS LTDחברה פרטיתפעילה
512798497אלממט (ישראל) בע"מALMAMET (ISRAEL) LTDחברה פרטיתפעילה
512927518אמיר אחזקות וניהול מדע בע"מחברה פרטיתפעילה
511409070אס. טי. נכסים ובנין בע"מחברה פרטיתפעילה
514609346בלה טלקום בע"מBELLA TELECOM LTDחברה פרטיתפעילה
515042992ברייטמן גיל ניהול השקעות נדל"ן בע"מBRIGHTMAN GIL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512637141ג.ל.ת. - גרעינים ללא תולעים (גלאט) בע"מחברה פרטיתפעילה
514592138גד גלילה תקשורת בע"מGD GALILA COMMUNICATION LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
512987926גנהאוז ניהול עסקי בניה בע"מGANHOUSE BUILDING BUSINESS MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
511820037ד.ל.י.ן אחזקות (1993) בע"מD.L.I.N HOLDINGS (1993) LIMITEDחברה פרטיתפעילה
511532764ד.ל.י.ן בע"מD.L.I.N LTDחברה פרטיתפעילה
512696006דלין תעשיות (1998) בע"מDLIN INDUSTRIES (1998) LTD.חברה פרטיתפעילה
514924042האחים ב. החילזון נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
511034225החברה הכללית לשירותי לויין בע"מחברה פרטיתפעילה
512550336הנים בניה 1997 בע"מחברה פרטיתפעילה
512109299הפלאי - ניהול נכסים בע"מחברה פרטיתפעילה