חיפוש: יבניאלי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514341197אימפריה הלבשה עמיאל בע"מחברה פרטיתפעילה
514363704ד"ר גרינשפן חייםDR. GRINSHPAN HAIMחברה פרטיתפעילה
511684219מקסונס השקעות בע"מMAXSONS INVESTMENTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1