חיפוש: חירם 19

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514132042אס. ג'יי. טכנולוגיות ׁ(אס.ג'יי.טי.) בע"מחברה פרטיתפעילה
514907732אריא - ביו בע"מARIA - BIO LTDחברה פרטיתפעילה
513474775גלובל משינינג סולושנס בע"מGlobal Machining Solutions Ltdחברה פרטיתפעילה
 1