חיפוש: חבל כורזים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511246472אמנון פלד בע"מAMNON PELED LTD.חברה פרטיתפעילה
540177904שותפות צינה 92שותפות כלליתמחוקה
 1