חיפוש: ז'בוטינסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515102218"א.י. אפיה מרכז בע"מ""A.Y. BAKING MERKAZ LTD"חברה פרטיתפעילה
513370387"אהרונוב - דוד,משרד עורכי דין"חברה פרטיתפעילה
512584335"אלמז" רעיונות דיאנה בע"מTHE DIANA "ALMAZ" CONCEPT LTDחברה פרטיתפעילה
511955296"הגלריה" - המסעדה של בית אילון בע"מ"THE GALERY"- BEIT AYALON RESTAURANT LTDחברה פרטיתפעילה
513405100"ים שיווקים" חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
511346009"מ. מיני - חברה לעבודות חשמל בע"מ "חברה פרטיתפעילה
512086174"מור" - נזקי צנרת בע"מחברה פרטיתפעילה
512093063"מור" צנרת (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
510675325"מצפה" חברה ליעוץ ושירותים כלכליים (1974) בעמחברה פרטיתפעילה
512097502"סנדן" - חברה למתן שירותים אינפורמטיביים ומסחר בינלאומי בע"מ"SANDAN" - INFORMATION SERVICES AND INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD.חברה פרטיתפעילה
520030479"תפארת" קופת תגמולים מדכזית ליד בנק המזרחי המאוחדחברה פרטית מחוייבת במאזןמחוסלת מרצון
5151138921111 גרופ ק.ר. בע"מ1111 GROUP K.R. LTDחברה פרטיתפעילה
5137567262 ג'ידיאם בע"מ2 GDIAM LTDחברה פרטיתפעילה
514907401202 אסטרטגיות בע"מ202 STRATEGIES LTDחברה פרטיתפעילה
5140474973 די אמ.טי.פי. בע"מ3D M.T.P. LTDחברה פרטיתפעילה
5145315734 א השקעות בע"מA 4 INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
51513333862 ניהול בע"מ62 MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
514907492669 מרכז נאמנות משפחתית בע"מחברה פרטיתפעילה
5149300498 - תין יהלומים בע"מ8 - TEEN DIAMONDS LTDחברה פרטיתפעילה
5144226259רן ישראל בע"מ9REN ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה