חיפוש: ז'בוטינסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512597402"נתיב" (ו.י.) ניהול, יעוץ ופיתוח עסקים בע"מחברה פרטיתפעילה
513933101א. דולב הנדסה וניהול פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
511488900א.י.מ. חברה קבלנית לבנין ולהשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
511758625א.מ. שיא דיסק בע"מחברה פרטיתמחוקה
512698762א.ש. שמחה ואושר בע"מחברה פרטיתפעילה
511537573אדי קרטר מרכז לימודים בע"מEDDIE CARTER LEARNING CENTER LTDחברה פרטיתמחוקה
510610462אחים מנוצהרי חברה קבלנית לבנין בעמחברה פרטיתפעילה
512669540ארז (וי) אחזקות מבנים בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
514397082אריאל סחר ותיווך בע"מARIEL TRADING & MEDITATINGחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513318758אריק הניג מאג'יק הפקות בע"מARIK HENIG MAGIC PRODUCTION LTDחברה פרטיתפעילה
510675291ביצועי מתכת בעמחברה פרטיתפעילה
510577364בית ספר לנהיגה צומת בחולון בעמחברה פרטיתפעילה
512013525בניני א. י. מ. מנור בע"מחברה פרטיתפעילה
514272251בניני מ. מנור השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514034974בר שיווק ביצים בע"מBAR EGGS MARKETING LTDחברה פרטיתפעילה
514662873דרכים הפקות בע"מDRACHIM PRODUCTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
510808082ורסנו בארי נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
512947268חי אייל אולמות ארועים וקייטרינג בע"מחברה פרטיתפעילה
510335870חלקה 13 בגוש 7173 בעמחברה פרטיתפעילה
513882852טופמרקט אחזקות בע"מTOPMARKET HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה