חיפוש: ז'בוטינסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513287540אי אנד אי בע"מA & A LTDחברה פרטיתפעילה
513551952אלום זיו רון בע"מחברה פרטיתפעילה
512630971גלומבק בע"מחברה פרטיתפעילה
512728015ט.ר. אביחי השקעות (1999) בע"מT.R. AVIHAI INVESTMENTS (1999) LTD.חברה פרטיתפעילה
513418087טופ קסריה בע"מחברה פרטיתפעילה
512822685י. גולומבק בע"מחברה פרטיתפעילה
513759951מ.גולומבק בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513244426נתיבי השלום אקספרס בע"מחברה פרטיתפעילה
512867433קולבאן תיווך נדל"ן (1999) בע"מKOLBAN REAL ESTATE BROKERAGE (1999) LTDחברה פרטיתפעילה
513429241קרן נדל"ן (2003) בע"מחברה פרטיתפעילה
512725482ר.ק.השקעות 003 בע"מR.C. INVESTMENTS 003 LTDחברה פרטיתפעילה
514025899רונן קריסטל השקעות 007 בע"מRONEN KRISTAL INVESTMENTS 007 LTDחברה פרטיתפעילה
 1