חיפוש: ז'בוטינסקי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511463523ש.נ. גני נופית בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
512788472ת. ענר בע"מחברה פרטיתפעילה
513299859ת.מ.ר.ט מערכות מחשוב (2002) בע"מחברה פרטיתפעילה