חיפוש: התמר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514306844בי.אי- וואי (2009) בע"מB.I- WAY (2009) LTDחברה פרטיתפעילה
515003754י.ל.מ. הנדסה וטכנולוגיה סביבתית בע"מY.L.M. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
514296854מרלון אקו בע"מMERLON ECO LTDחברה פרטיתפעילה
514717610צ'יק צ'ק ניכיון צ'קים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1