חיפוש: התאנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512539222אילקום תקשורת בע"מILCOM COMMUNICATIONS LTDחברה פרטיתפעילה
512672908אנטרקום בע"מENTERCOM LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1