חיפוש: הר סיני

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514975770א. ענא יזום בע"מחברה פרטיתפעילה
515238947גוברניק ייעוץ בע"מGOBERNIK CONSULTANT LTDחברה פרטיתפעילה
515272219חניון בנימינה (שוק) בע"מחברה פרטיתפעילה
514504596יואי.בי. השקעות ופיננסים בע"מY.B. INVESTMENTS AND FINANCE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1