חיפוש: הרצל 89

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514121250ד.נ.ר.מ. יזמות והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513987313ירון יטיב חברת עורכי דיןחברה פרטיתפעילה
 1