חיפוש: הרצל 36

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515112928מוקד הסיירים, אבטחה ותחזוקה בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
515094399פרגון אבטחה בע"מPARGON SECURITY LTDחברה פרטיתפעילה
 1