חיפוש: הרב שושנה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515086254א.ע.ש יזמות ופרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514532621יודנט (י.א.) שרותים בע"מחברה פרטיתפעילה
513901496מילי ׁ(י.ל.) נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1