חיפוש: הראשונים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513402610א. לינה ואיציק בע"מחברה פרטיתפעילה
514167410א.מ.פ. אחזקות רכבים בע"מחברה פרטיתפעילה
511933913אבן זהב קבלנות בע"מEVEN ZAHAV COSTRUCTION LTDחברה פרטיתפעילה
512773755ב. גרפיקס בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513027078ביו אייר - פילטריישן ישראל (ב.א.פ.י.) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511975989גולדשטיין משה הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
514038009גמה אויל ישראל בע"מGEMA OIL ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
511278061י.ר.ברק שרותים בע"מI.R. BARAK SERVICES LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514168657סופטיקט בע"מSOFTICATE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514279942קורמן מוצרי מזון בע"מCORMAN FOODS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1