חיפוש: הצבר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511563066אי. אי. אס. אר. מחקר ופתוח בע"מI.I.S.R. RESEARCH AND DEVELOPMENT LTDחברה פרטיתפעילה
512630591אי.או.אר.די. בע"מE.O.R.D. LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514366632ברליגל שרותי ניהול וייעוץ בע"מBARLIGAL MANAGEMENT AND CONSULTING SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
514087154מונלייט אס. השקעות בע"מMOONLIGHT AS. INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
 1