חיפוש: הפרדס הראשון 5

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511989311א.ת. מרון ייזום וניהול פרויקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
514657733ר.ח.ז. - השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
512697491רונן שחר - ניהול פרויקטים בע"מRONEN SHACHAR - PROJECTS MANAGEMENT LTD.חברה פרטיתפעילה
 1