חיפוש: הפלמ"ח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510713290"דגנית" לעבודות עפר, כבישים ופיתוח בעמחברה פרטיתפעילה
513593673ביליק פליקס תעשיות מתכת בע"מBilik Felix Metal Industries LTDחברה פרטיתפעילה
514439199ביליקגז בע"מBILICGAZ LTDחברה פרטיתפעילה
512132119דוד ושאול בנין ופתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513988386ס.ע.ר גרופ בע"מחברה פרטיתפעילה
 1