חיפוש: הנופר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514704444א.ג. דלתות בע"מA.G. DOORS LTDחברה פרטיתפעילה
512796103מ.י.מ. אחים קלימי בע"מחברה פרטיתפעילה
 1