חיפוש: המעגל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513590794פסגה מולטימדיה חינוכית בע"מPISGA EDUCATIONAL MULTIMEDIA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513606632פרוטו-אדריכלים בע"מPROTO-ARCHITECTS LTDחברה פרטיתפעילה
511730178צופר מהנדסים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512837626קנטל החזקות בע"מKENTAL HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514615160קסגריין בע"מCASSEGRAIN LTDחברה פרטיתפעילה
513794024שמר מילניום שרותים למרפאות בע"מSHEMER MILLENIUM SERVICES FOR CLINICS LTDחברה פרטיתפעילה
513658336תוחלת תעשיות מזון בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון