חיפוש: המעגל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512381666דבי בן עמי בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513432161חמדת שלמה בע"מHAMDAT SHLOMO LTDחברה פרטיתפעילה
511748113כלכלה חופשית לישראלFREE ECONOMY FOR ISRAELחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512459736מסירה אישית בע"מחברה פרטיתפעילה
511374340פ.ד.ש. חישובים בע"מחברה פרטיתמחוקה
 1