חיפוש: החלוץ 20

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511547747שמגר חברה ארצית לשירותי כ"א סניף חיפה והצפון (1991) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1