חיפוש: החושלים 8

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515234144אורכיד ספורטס קארס ישראל בע"מORCHID SPORTS CARS ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
515248664איי אס אף אם בע"מISFM LTDחברה פרטיתפעילה
513461152איי די אס אנד בי מנג'מנט סרוויסז בע"מA D S & B MANAGEMENT SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
511793721ד.ג.י.ב. חברת נאמנות בע"מD.G.Y.B. TRUST COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
512912817דה מאטוורקס בע"מTHE MATHWORKS LTDחברה פרטיתפעילה
513188995דינטק אחזקות בע"מDINTECH HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
512992330הברוכים אל חי בע"מחברה פרטיתפעילה
514987569הומ-רן בע"מHOMERUN LTDחברה פרטיתפעילה
510634744השקעות לילך בעמחברה פרטיתפעילה
514277631ואסקואקטיב בע"מVASCUACTIVE LTDחברה פרטיתפעילה
513191304ודס נכסים בע"מVDS PROPERTIES LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
515053866וואנדרופ 18 אינטראקטיב בע"מONEDROP 18 INTERACTIVE LTDחברה פרטיתפעילה
513156901ויזיור טכנולוגיות בע"מVISIOR TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
513181008חברת וולובלסקי, דינשטיין ושות'חברה פרטיתפעילה
510411689חברת חלקה 136 בגוש 6671 בעמחברה פרטיתפעילה
513183822י. בן-דרור עורכי דיןY. BEN-DROR LAW OFFICESחברה פרטיתפעילה
560026569יו בי אס איי ג'יUBS AGחברת חו"לפעילה
514345990יו.בי.אס. ניהול נכסים ישראל בע"מU.B.S. WEALTH MANAGEMENT ISRAEL LTDחברה פרטיתפעילה
512515081יו.בי.אס. ניירות ערך ישראל בע"מU.B.S Securities Israel ltdחברה פרטיתפעילה
514002351ישראל סקונדרי בע"מISRAEL SECONDARY LTDחברה פרטיתפעילה