חיפוש: הזית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512789504איתן קידר שירותי ניהול בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514046374גלריה במוצא בע"מחברה פרטיתפעילה
514079102פיוז'ן (לויזון - ליפשיץ) בע"מFUSION (LEVISOHN - LIFCHITZ) LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1